Textielteut

Omstreeks de 17e eeuw leefden in de Kempen de zogenaamde “teuten”. Het waren reizende handelaars en ambachtslui. In de lente trokken ze naar onze buurlanden om er hun koopwaar aan de man te brengen. Ze keerden pas huiswaarts als de winter in het verschiet lag.
Een “echt” standbeeld van een teut inspireerde ons om er een levende variant van te spelen, de textielteut. Met dit karakter wonnen we het Belgisch kampioenschap 2008.

Een klassieker die je blijft verwonderen.